ul.Milewskiego 9 - 1 piętro 62-700 Turek

tel. +48 696 482 011

kancelaria@komornikturek.pl

Linki

SĄD REJONOWY W TURKU

KRAJOWA RADA KOMORNICZA

RADA IZBY KOMORNICZEJ W POZNANIU

OBWIESZCZENIA O LICYTACJACH – SERWIS KRK