ul.Milewskiego 9 - 1 piętro 62-700 Turek

tel. +48 696 482 011

kancelaria@komornikturek.pl

Kancelaria

Witamy na stronie kancelarii komorniczej Komornika Sądowego Edyty Szymczak.

Kancelaria została utworzona 5 stycznia 2015 r.. Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu postępowań zabezpieczających i postępowań egzekucyjnych, których przedmiotem jest zarówno egzekucja świadczeń pieniężnych jak i niepieniężnych.
Kancelaria zatrudnia doświadczonych pracowników, w tym asesora komorniczego, przygotowanych kompleksowo do wykonywania powierzonych im obowiązków.

W ramach prowadzonych postępowań Komornik Sądowy Edyta Szymczak korzysta z dostępu do nowoczesnych technologii, w szczególności system poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO, dostęp do bazy danych CEPIK, zapytanie do ZUS-u i Urzędów Skarbowych dokonywane są w formie elektronicznej co zdecydowanie skraca czas oczekiwania na informacje niezbędne do prowadzenia skutecznej egzekucji.

Systemy wdrożone w kancelarii:

Elektroniczne zapytania do ZUS o płatników składek – ustalenie miejsca zatrudnienia dłużników
Elektroniczny system do poszukiwania rachunków bankowych dłużników
Elektroniczny dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Jest to usługa internetowa, za pomocą której możemy załatwiać online coraz więcej spraw urzędowych.
LogoElektroniczny dostęp do Ksiąg Wieczystych

Dział Call Center
– elektroniczny obieg dokumentów
– system skanowania dokumentów
– możliwość swobodnej wymiany informacji z wierzycielem w sposób elektroniczny
– system SMS przypominający dłużnikom o wpłatach