OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Edyta Szymczak mający kancelarię w Turku przy ul. Browarna 11A na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 grudnia 2017 roku o godz.15:30 odbędzie się w m. Kiszewy 55 gm. Tuliszków druga licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

Nr

Opis licytowanej

Wartość w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

oszacowania

wywołania

1

1

Samochód osobowy m-ki

SKODA OCTAVIA

rok 2007

o nr rej. PTU 11SX

(benzyna+gaz)

1

17.000,00 zł

8.500,00 zł

Zgodnie z art. 8671§ 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1.700,00 zł na rachunek urzędowy kancelarii komorniczej o nr 86 1020 2212 0000 5702 0352 8650 lub bezpośrednio w kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji.
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
W przypadku zamkniętego lokalu Komornik zarządzi jego otwarcie w oparciu o art. 814 kpc.
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy

————————————————————————————————————————–

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Edyta Szymczak mający kancelarię w Turku przy ul. Browarna 11A na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14.12.2017 roku o godz. 11:00 odbędzie się w m. Kotwasice 11 gm. Malanów pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

Nr

Opis licytowanej

Wartość w zł.

L.p.

1

prot.

1

ruchomości

Samochód osobowy m-ki

Citroen C5

o nr rej. PTU JV37

rok 2001

ilość

1

oszacowania

3.000,00 zł

wywołania

2.250,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
W przypadku zamkniętego lokalu Komornik Sądowy może zarządzić jego otwarcie na podstawie art. 814 kpc.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji.
Komornik Sądowy